กิจกรรมหลักสูตร

หน้าหลัก | กิจกรรมหลักสูตร

การศึกษาดูงาน ครั้งที่ 4

หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 หัวข้อ “ตามรอยพระบาท สมเด็จพระเทพฯ” ณ วัดไตรมิตร-มูลนิธิเทียนฟ้า-ถนนทรงวาด-ถนนเยาวราช 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ทางศาสนา ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการอบรม


Photo Gallery