กิจกรรมหลักสูตร

หน้าหลัก | กิจกรรมหลักสูตร

การศึกษาดูงาน ครั้งที่ 3

หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 8.30 – 17.00 น.

Photo Gallery